Zájeda, Stejskal & Partners s.r.o.

ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ

Zastupování obviněného

V oblasti trestního práva poskytujeme našim klientům jak nezbytnou výjezdovou právní pomoc advokáta, týkající se nenadálého zadržení na místě či nečekaných domovních prohlídek (tzv. první pomoc), tak i následné zastupování – obhajobu ve věcech hospodářských a majetkových trestných činů, násilných trestných činů, porušování zákazů, alkoholu a drogové problematiky, atp.

Samozřejmě se věnujeme i posuzování majetkových převodů a obchodních transakcí z pohledu dopadu trestního práva, jakož i problematice trestní odpovědnosti právnických či fyzických osob.

Zastupování poškozeného

V trestním řízení zastupujeme i osoby trestnou činností poškozené, včetně uplatňování nároků na náhradu škody, která jim byla trestným činem způsobena. Tato cesta bývá totiž mnohdy levnější a efektivnější než uplatňovat nárok před civilním soudem.

Neváhejte tedy náš právní tým kdykoliv kontaktovat.