Zájeda, Stejskal & Partners s.r.o.

ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ

Návštěvy naší advokátní kanceláře se nemusíte obávat, před započetím jakéhokoliv úkonu Vám bude cenová problematika detailně vysvětlena a Vy budete mít na výběr, jakým způsobem bude cena kalkulována. Stejně tak si můžete vzít čas na rozmyšlenou a kontaktovat nás až podle toho, zda budete naše služby potřebovat, či nikoliv.


Cena za naši práci může být stanovena jedním z níže uvedených způsobů:

  • dle vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., advokátní tarif v platném a účinném znění
  • hodinovou sazbou – zde záleží na složitosti a namáhavosti věci a také na rozsahu hodin pravidelné spolupráce
  • paušální odměna – v případě pravidelného zastupování je možné dohodnout se na pravidelné měsíční paušální odměně
  • speciální určení výše odměny – dle individuální konzultace

Neváhejte se na nás obrátit ohledně předběžného stanovení ceny.