Zájeda, Stejskal & Partners s.r.o.

ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ

Našim klientům jsme schopni poskytnout pomoc již od samého počátku jejich podnikání. Probrat s nimi jejich myšlenky a nápady, poukázat na případná rizika a překážky, poskytnout kontakty na jiné nezbytné subjekty. Jsme schopni Vám sepsat počáteční smluvní dokumentace, ale také Vám následně nároky z těchto smluv vymáhat či uplatňovat u soudů, či v exekučním řízení.

Vyřešíme za Vás problémy práva obchodních korporací, úprav vztahů mezi společností a statutárními orgány, společenských smluv a stanov, vedení valných hromad apod.

Samozřejmě jsme schopni pomoci i při zakládání živností či právnických osob, typicky společností s ručením omezeným, akciových společností, družstev či spolků. V takových případech jsme schopni Vám zajistit i sídlo např. v Praze, tedy místo ze kterého budete podnikat a Vy se tak budete moci vyhnout nepříjemným kontrolám, jež provází tuto registraci v menších městech. Cena za založení s.r.o. se u nás příkladně pohybuje již v kolem cca 15.000,-- Kč s tím, že podnikat můžete již de facto během 24hodin. Takováto společnost Vám bude připravena individuálně, a to bez jakýchkoliv skrytých poplatků.


Založení společnosti s ručením omezeným

Jelikož Vám postačí základní kapitál ve výši od 1,-- Kč, představuje založení společnosti s ručením omezeným ideální cestu k zahájení Vašeho podnikání tak, aby jste maximálně eliminovali jakákoliv rizika spojená s Vaším podnikám v případě, že by něco nevyšlo.

Jsme schopni nabídnout Vám společnosti starší, již založené, k DPH registrované či ne – vše podle Vašich představ. Samozřejmě se 100 % zárukou jejich původu a bezdlužnosti.

Cenu bychom Vám museli vypočíst individuálně, dle stáří společnosti, registrace, obratů apod.

Pokud budete mít naopak zájem o založení nové společnost, pak se cena společnosti pohybuje od cca 9.999,-- Kč s tím, že podnikat můžete de facto během 24 hodin.

V případě zájmu Vám samozřejmě můžeme zajistit i sídlo společnosti, tj. adresu, na které bude Vaše společnost zapsaná a která bude uvedena i v obchodním rejstříku. Sídla jsou umísťována v tzv. office housech, tedy kancelářích, které se na toto specializují, označí danou kancelář Vaším názvem či logem, přebírají za Vás poštu, vyřizují telefony apod. Tyto služby nejsou vázány na žádné další skryté poplatky či služby, jako ve většině jiných případů s tím, že cena je např. v Praze 299 Kč / měsíčně.

Umístění společnosti na adrese např. v Praze má pak ty výhody, že nebude tak často kontaktování rozličnými státními orgány, neboť statisticky vzato na Vás takováto kontrola bude vycházet za 60 – 99 let. Dále také neriskujete ani to, že Vás doma navštíví exekutor, pokud Vám něco nevyjde.


Zakládání offshore společností

Podnikáte na území České republiky a z nějakého důvodu nechcete, aby kdokoliv věděl že máte v nějaké společnosti podíl? Platíte příliš vysoké daně a máte pocit, že by to šlo udělat i jinak? Pak se nás zeptejte na offshore společnosti a my Vám velmi rádi vše blíže vysvětlíme.

Specializujeme se zejména na společnosti na Seychelské ostrovy, Belize, Mexiko, Kypr, Velkou Británii a USA. Samozřejmě jsme schopni založit Vám společnost i kdekoliv jinde.

Pokud se Vám jedná o cenu, tak ta se liší dle regionu a poskytovaných služeb, převážně je však překvapivě nízká a jednoznačně se Vám to vyplatí.

Neváhejte tedy náš právní tým kdykoliv kontaktovat.