Zájeda, Stejskal & Partners s.r.o.

ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ

Ukažte nám svůj cíl a my Vám pomůžeme jej dosáhnout. 

To je základní myšlenka fungování naší nově založené advokátní kanceláře Zájeda, Stejskal & partners s.r.o..

Usilujeme o poskytování služeb, které stoprocentně splňují či překračují očekávání našich klientů a v souladu s těmito principy realizovat s našimi klienty oboustranně výhodná partnerství.

Členové týmu naší advokátní kanceláře mají proto praxi v zastupování před soudy všech stupňů, včetně soudu Ústavního, jakož i u Evropského soudu pro lidská práva. Pro naplnění našich cílů je nutná vzájemná důvěra a stoprocentní mlčenlivost, což jsou pro nás základní atributy, které se maximálně snažíme u našich klientů naplňovat. 

Naše advokátní kancelář působí jako tým několika právníků a advokátů, přičemž naše služby komplexní poskytujeme v kancelářích v Blatné, Litoměřicích a Praze. Náším působištěm je však celé území ČR. Trvale spolupracujeme se znalci, tlumočníky, daňovými a účetními kancelářemi a poradci.

Jelikož spolupracujeme i se zahraničními klienty a kancelářemi, jsme schopni poskytnout Vám právní služby po celém území EU a Severní Ameriky. A to nejen v českém, anglickém a německém jazyce, ale formou spolupráce s našimi specialisty i v jazycích jiných, a to až na úrovni rodilých mluvčích.

Máte-li proto jakýkoliv problém, bude nám ctí jej pro Vás vyřešit...